KVKK
Websitesi Ziyaretçilerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni

Değerli ziyaretçimiz Sizinle yapacağımız görüşmeler sürecinde bazı kişisel verileriniz işlenecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Keia Clinic Seyahat ve Sağlık Turizmi Anonim Şirketi (Keia/Klinik), bu süreçte işleyeceğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu metinde, Keia’nın hasta adaylarına sunduğu hizmetlerden (“Hizmetler”) faydalanmak/bilgi almak için sizinle yapacağımız görüşme sürecinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?

Bilgi Toplama, İletişim ve Randevu Oluşturma Faaliyetleri: Hizmetler’den yararlanmak amacıyla işletmemize ait çeşitli iletişim kanalları (işletme telefonlarımızı aramanız veya talebiniz halinde yapacağımız aramalar, tarafımıza e-posta göndermeniz, web sitelerimiz (www.keiahealth.com), sağlık platformları veya diğer sosyal medya platformları üzerinden form doldurmanız, sosyal medya hesapları veya anlık çevrimiçi mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz, e-posta göndermeniz) üzerinden bizimle iletişime geçerek sunduğumuz Hizmetler’e ilişkin bilgi talep etmeniz halinde; ihtiyacınız olan ve size en uygun Hizmet’in tespit edilebilmesi, buna ilişkin size yönelik bilgilendirme ve iletişim süreçlerinin yürütülebilmesi, gerekli bilgilerin alındıktan sonra Hizmetler’e ilişkin teklifin oluşturulabilmesi ve size iletilmesi, randevu oluşturulabilmesi, ihtiyaç duyduğumuz verilerimizin sisteme kaydedilerek sizinle iletişim faaliyetlerini yürütebilmek için bu kayıtlara ulaşılması amacıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, bulunduğu ülke), müşteri işlem (talep ettiğiniz tedavi türü, bize ileteceğiniz notlarınız, randevu bilgileri) işlenecektir.

KVKK Süreçleri: Kanun uyarınca yapılan aydınlatma ve alınan açık rızalara ilişkin kayıtların saklanabilmesi, hasta adaylarına ilişkin kayıtların birbirinden ayırt edilebilmesi, onay işlemlerinin güvenliğinin ve doğrulamasının sağlanabilmesi, olası bir şikayet/hukuki uyuşmazlık halinde ilgili yasal hakların kullanılabilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla size ileteceğimiz Kanun kapsamındaki formlara gireceğiniz kimlik (ad soyadı, imza), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) ve müşteri işlem (aydınlatma/açık rıza işlemlerine ilişkin kayıtlar) işlenmektedir. Tarafımıza ilgili kişi başvurusu yapmanız halinde ise başvurunun Kanun’a uygun şekilde cevaplanabilmesi için kimlik (ad soyadı, TC kimlik numarası, yazılı başvuru ise imza), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası) ve müşteri işlem (talep konusu) işlenmektedir.

Yasal Süreçler: Aramızda doğabilecek olası uyuşmazlıklarda resmi kurum ve kuruluşlara (mahkeme, icra dairesi, arabulucu, hakem heyeti, uzlaştırmacı vs.) karşı her türlü yasal hakların kullanılabilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ihtarname süreçlerinin yürütülmesi, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, olası bir şikayet/soruşturma halinde Kanun uyarınca yapılan aydınlatma ve alınan açık rızaların ispat edilebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı, doğum tarihi), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, bulunduğu ülke), müşteri işlem (aydınlatma tarihi, kanalı, yöntemi, kapsamı) ve hukuki işlem (ilgili hukuki uyuşmazlık dosya bilgileri) işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi, Tedarikçiler: Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla hizmet sağlayıcılarıyla (bakım/onarım/geliştirme hizmeti alınan tedarikçiler, web sitesine ve e-posta hizmetine ilişkin sunucu hizmeti alınan tedarikçiler, hukuki danışmanlık hizmeti verenler, form ve bilgi toplama hizmeti veren sağlık platformları, hasta takip ve yönetim sistemi hizmeti veren tedarikçiler, ortak alan ve takvim uygulaması hizmeti veren tedarikçiler), Kamu Kurum Kuruluşları: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla, paylaşabiliriz.

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz; (i) iletişim kanallarımız (telefon, e-posta, sosyal medya hesapları üzerinden yazışma, anlık çevrimiçi mesajlaşma uygulamaları, web sitesi (www.keiahealth.com), form doldurma hizmeti veren sağlık platformları, sosyal medya üzerinden form doldurma) üzerinden bilgi alınması ve alınan bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, randevu bilgilerinizin randevu/hasta takip kayıt sistemimize girilmesi, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından dijital olarak yapılan paylaşımlar (UYAP, dava dosyası, ihtarname, e-tebligat vb.) ile, aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin dijital ortamlardaki kayıtların sistemlerimize kaydedilmesi şeklindeki otomatik yöntemlerle veya (ii) resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan fiziki paylaşımlar (dava dosyası, ihtarname, tebligat vb.), aydınlatma yükümlülüğüne kayıtların yazılı olarak alınması şeklindeki otomatik olmayan yöntemlerle toplanacaktır. Kişisel verileriniz:

• Bilgi Toplama, İletişim ve Randevu Oluşturma faaliyetlerine ilişkin olarak “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine,

• Yasal süreçlere ve KVKK süreçlerine ilişkin olarak “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

4. Haklarınız nelerdir? Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı aşağıda belirtilen adrese yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Yazılı başvuru adresi: Oba Mah. Fabrıka Cad. No: 13 /2 Ic Kapı No: 2 Alanya/Antalya E-Posta: info@keiahealth.com